arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstract inzending

Abstract deadline: vrijdag 13 september

Abstract inzending

Ook dit jaar zal de NAPA de hogescholen benaderen om per opleiding de abstracts van hun beste 5 afstudeeronderzoeken in te sturen.
Bent je echter een van de voorgaande jaren afgestudeerd of vanuit je functie betrokken bij onderzoek of doe je zelf onderzoek? Breng  onderzoek onder de aandacht van je collega’s en stuur een abstract in!

Als je daarvoor open staat kan het zijn dat je een uitnodiging krijgt om een abstract/poster mondeling toe te lichten op Invest (na selectie). Zie hieronder de richtlijnen voor abstract inzending:

Abstract richtlijnen

1. Abstracts mogen alleen on-line worden ingediend. Abstracts ingediend via email of fax worden niet geaccepteerd.
2. Gebruik onderstaande indeling voor het abstract:

 • Introductie
 • Methoden
 • Resultaten
 • Conclusie

3. Abstracts kunnen ingediend worden binnen onderstaande topics:

 • Neurologie
 • Interne geneeskunde
 • Chirurgie
 • Kindergeneeskunde
 • Psychiatrie
 • Urologie
 • Orthopedie
 • Cardiologie
 • Anasthesie/pijn
 • Revalidatie
 • Gynaecologie/verloskunde
 • Plastische chirurgie
 • Radiologie
 • Intensive care
 • Neurochirurgie
 • Geriatrie/ouderengeneeskunde
 • Overige

4. Het maximale aantal woorden is 500. Tabellen en afbeeldingen zijn toegestaan en mogen toegevoegd worden in JPG of GIF formaat in hoge resolutie.
5. Na het indienen van een abstract ontvangt je direct een bevestiging per email. Je kunt je inlog gegevens gebruiken om een tweede abstract in te dienen. Wijzigingen graag doorgeven via info@congresscare.com.
6. Een ingezonden abstract wordt door ten minste twee afgevaardigden van de congrescommissie beoordeeld.
7. Als je abstract geaccepteerd wordt zal er contact worden opgenomen voor 1 oktober 2019.
8. Indien je abstract geaccepteerd is, kan het zijn dat we vragen het abstract mondeling te presenteren tijdens PA Invest. Je kunt uw voorkeur voor een mondelinge- of posterpresentatie aangeven tijdens het indienen van het abstract.

Nog vragen? Stuur dan een mail naar invest@napa.nl. We nemen dan contact met op!