arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstract indienen

Abstract deadline: vrijdag 14 september

Abstract inzending is gesloten


Ook dit jaar zal de NAPA de hogescholen benaderen om per opleiding de abstracts van hun beste 5 afstudeeronderzoeken in te sturen.
Bent u echter een van de voorgaande jaren afgestudeerd of vanuit uw functie betrokken bij onderzoek of doet u zelf onderzoek? Breng uw onderzoek onder de aandacht van uw collega’s en stuur uw abstract in!

Als u daarvoor open staat kan het zijn dat u een uitnodiging krijgt om uw abstract/poster mondeling toe te lichten op Invest (na selectie). Hieronder vindt u de richtlijnen voor abstract inzending:

Abstract richtlijnen

1. Abstracts mogen alleen on-line worden ingediend. Abstracts ingediend via email of fax worden niet geaccepteerd.
2. Gebruik onderstaande indeling voor uw abstract:

 • Introductie
 • Methoden
 • Resultaten
 • Conclusie

3. Abstracts kunnen ingediend worden binnen onderstaande topics:

 • Neurologie
 • Interne geneeskunde
 • Chirurgie
 • Kindergeneeskunde
 • Psychiatrie
 • Urologie
 • Orthopedie
 • Cardiologie
 • Anasthesie/pijn
 • Revalidatie
 • Gynaecologie/verloskunde
 • Plastische chirurgie
 • Radiologie
 • Intensive care
 • Neurochirurgie
 • Geriatrie/ouderengeneeskunde
 • Overige

4. Het maximale aantal woorden is 500. Tabellen en afbeeldingen zijn toegestaan en mogen toegevoegd worden in JPG of GIF formaat in hoge resolutie.
5. Na het indienen van uw abstract ontvangt u direct een bevestiging per email. U kunt uw inlog gegevens gebruiken om een tweede abstract in te dienen. Wijzigingen kunt u doorgeven via info@congresscare.com.
6. Uw abstract wordt door ten minste twee afgevaardigden van de congrescommissie beoordeeld.
7. Als uw abstract geaccepteerd wordt zal er contact met u worden opgenomen voor 1 oktober 2018.
8. Indien uw abstract geaccepteerd is, kan het zijn dat we u vragen uw abstract mondeling te presenteren tijdens PA Invest. U kunt uw voorkeur voor een mondelinge- of posterpresentatie aangeven tijdens het indienen van uw abstract.

Heeft u nog vragen, stuur dan een mail naar invest@napa.nl. We nemen dan contact met u op!