Abstract indienen - abstract deadline: 15 september

 Abstract indienen 


Abstract richtlijnen

1. Abstracts mogen alleen on-line worden ingediend. Abstracts ingediend via email of fax worden niet geaccepteerd. 

2. Gebruik onderstaande indeling voor uw abstract:
- Introductie
- Methoden
- Resultaten
- Conclusie

3. Abstracts kunnen ingediend worden binnen onderstaande topics:
Neurologie
Interne geneeskunde
Chirurgie
Kindergeneeskunde
Psychiatrie
Urologie
Orthopedie
Cardiologie
Anasthesie/pijn
Revalidatie
Gynaecologie/verloskunde
Plastische chirurgie
Radiologie
Intensive care
Neurochirurgie
Geriatrie/ouderengeneeskunde
Overige

4. Het maximale aantal woorden is 500. Tabellen en afbeeldingen zijn toegestaan en mogen toegevoegd worden in JPG of GIF formaat in hoge resolutie.

5. Na het indienen van uw abstract ontvangt u direct een bevestiging per email. U kunt uw inlog gegevens gebruiken om een tweede abstract in te dienen. Wijzigingen kunt u doorgeven via info@congresscare.com.
Correcties kunnen tot 1 augustus worden doorgegeven.

6. Uw abstract wordt door ten minste twee afgevaardigden van de congrescommissie beoordeeld.

7. Als uw abstract geaccepteerd wordt zal er contact met u worden opgenomen voor 1 oktober 2017.  

8. Indien uw abstract geaccepteerd is, kan het zijn dat we u vragen uw abstract mondeling te presenteren tijdens PA Invest.
U kunt uw voorkeur voor een mondelinge- of posterpresentatie aangeven tijdens het indienen van uw abstract.

Indien u vragen hebt met betrekking tot het indienen van een abstract kunt u contact opnemen met het congres secretariaat: info@congresscare.com / 073-690 14 15.