Accreditatie PA Invest 2017

Accreditatie is toegekend door:

Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) met 9 punten
De algemene ledenvergadering is geaccrediteerd met 2 punten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register met 12 punten