Accreditatie PA Invest 2017

Accreditatie is aangevraagd bij:
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)


Accreditatie is toegekend door:
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register met 12 punten