Welkom op de site van Invest 2017.

Na het succesvolle Invest 2016 in Rotterdam is de congrescommissie Invest  al weer een aantal maanden aan de slag met Invest 2017.

Invest 2017 zal plaats vinden op 16 en 17 november aanstaande in de Cinemec in Ede.

We zijn er als congrescommissie mede door de input en suggesties van diverse vakgroepen weer in geslaagd een mooi en gevarieerd programma samen te stellen. Het beloven twee leerzame dagen te worden waarbij het credo wederom is "voor elk wat wils”

Het wetenschappelijk gehalte van Invest (en met name het onderzoek wat door PA’s is gedaan) krijgt dit jaar meer aandacht dan voorgaande jaren. Per tijdsblok is 1 sessie gereserveerd voor PA’s die hun abstract willen presenteren. De genomineerden voor de NAPA award doen dit sowieso al! We willen ook jou oproepen om je abstract via de link in te sturen. Als er voldoende abstracts worden ingestuurd overwegen we om deze kort voor Invest 2017 in een apart boekje te presenteren.

We beginnen de donderdag met een plenaire sessie over psychiatrie. Op gepaste wijze zullen we stilstaan bij de locatie waar we ons bevinden. We vervolgen met een keur aan parallelle sessies en op de donderdagmiddag hebben we op veler verzoek de heren van de Kleine Kwalen Quiz (2015) weer weten te strikken. Daarnaast staat de ALV weer gepland.

De donderdagavond is de avond van het (inmiddels traditionele) NAPA feest. Dit feest zal worden gehouden in  "Buitenzorg” in Ede.  We hebben plaats voor 200 leden. Geef je snel op want vol is vol!

De vrijdag vervolgen we met  een variatie aan onderwerpen waaruit je een keuze kan maken die bij jou past!

We beginnen met een plenaire sessie over Healthy Aging gevolgd door een wat zwaarder onderwerp wat verzorgd wordt door de werkgroep Tuchtrecht. 

Het bestuur probeert vanwege het succes van de sessie met Tweede Kamerleden afgelopen jaren, dit jaar, opnieuw een aantal politici te strikken voor een discussie. Omdat we hierbij afhankelijk zijn van de agenda’s van de dames en heren politici is hierover nog geen definitieve zekerheid, maar we doen ons best!

De afsluiting van het congres zal verzorgd worden door Andre Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Hij zal gaan vertellen over taakherschikking in de zorg vanuit het oogpunt van de zorgverzekeraar. 

Als commissie Invest willen we de vakgroepen ook dit jaar graag weer faciliteren in het ter beschikking stellen van ruimtes voor een vakgroepoverleg tijdens Invest. Vanwege de ruimte hebben we moeten besluiten dit over 2 dagen te verdelen. Jullie vakgroepvoorzitters zullen bericht krijgen over het tijdstip van jullie vakgroepbijeenkomsten. Geef bij de aanmelding wel alvast aan of je van plan bent te komen!

Tot zover deze informatie! Heb jij er ook al zin in? Geef je dan op en schrijf je in voor de sessies van jou keuze.

Voor de sessies en het feest op donderdag geldt:  VOL = VOL

Omdat we dit jaar ook graag opnieuw nieuwe PA’s in opleiding de gelegenheid willen geven Invest te bezoeken hebben we besloten dat de toegang voor PA’s in opleiding GRATIS is mits je lid wordt van de NAPA. Ben je PA in opleiding en reeds lid, dan kun je tegen een sterk gereduceerd tarief deelnemen! 


Tenslotte:

Elk jaar proberen we een goed doel aan Invest te verbinden. Wat extra aandacht voor een onderwerp wat aan de gezondheidszorg gelieerd is. Dit jaar is de keus gevallen op Skate4Air. Een organisatie die geld inzamelt voor onderzoek naar Taaislijmziekte (Cystic Fibrose), door elk jaar de alternatieve elfstedentocht op de Weissensee te organiseren. Je kunt dit doel alvast steunen door bij inschrijving voor Invest ook te kiezen voor de optie om € 2,00 over te maken naar Skate4Air. Tijdens het congres zal Skate4Air aanwezig zijn met een stand en wordt een presentatie verzorgd over Cystic Fibrose. Het zou toch fantastisch zijn als we aan het eind van Invest 2017 namens ons allemaal een mooie cheque aan Skate4Air zouden kunnen overhandigen. 

Graag tot ziens op Invest 2017

De congrescommissie:
Lennaert Hoek, Gijsbertha Rijling, Rianne Rijsdijk en Elizabeth Sikkema  

Locatie

CineMec Ede
Laan der Verenigde Naties 150
6716 JE Ede
Twitter

412534936936013824