Presentaties 2016 

Parallel programma ronde 1

1.2 Dermatologie: oncologie en praktische tips voor de dagelijkse praktijk - Helma Sengers

1.3 Collaps differentiaal diagnostiek en onderzoek - Maarten Baggelaar

 1.4 Kwaliteit van leven na hartchirurgie Moet het allemaal nog wel….? - Thanasie Markou

Parallel programma ronde 2

2.1 De (nieuwe) antistollingsmiddelen en chirurgie, een risicovolle combinatie? - Arno Wiersema

 2.2 Effectieve communicatie bij S(omatisch) O(nbegrepen) L(ichamelijke) K(lachten) - Anne Weiland

 2.3 Grenzen aan behandeling - Jan Anne Raukema

2.5 De overgang: klachten, behandeling en risico's rond de menopauze - Frans Lim 

Parallel programma ronde 3

3.1 De (on-) mogelijkheden van palliatieve radiotherapie - Yvette v/d Linden

3.2 Pulmonale Hypertensie: oorzaken en behandeling - Anton Vonk Noordegraaf

3.3 Over aanvallen, uitval en mechanische trombectomie - Koos Keizer

 3.4 Een kind met koorts: Wat alarmeert u (niet)? - Rianne Oostenbrink en Drs. Dorine Borensztajn

Parallel programma ronde 4

 4.1 Het belang van het herkennen van een slaapstoornis: klachten, diagnose en behandeling - Thom P.J. Timmerhuis

4.2 Wervelfracturen en traumatische dwarslaesies - Mark Arts neurochirurg

4.3 Vak in verandering: hoe blijft de verpleegkundige mens? - Ada ter Maten-Speksnijder

4.4 Hart op hol - Joshua Verbakel

Parallel programma ronde 5

 5.1 Druppels en andere parels in de Oogheelkunde - Bert van der Pol

 5.2 Intimiteit en seksualiteit in het dagelijkse werk van de PA - Woet L. Gianotten

5.3 Van het meten van de kwaliteit van hartoperaties, naar het realiseren van een veilige cultuur - George J. Brandon

 5.4 Anemie, wel of niet en wat nu? Een interactieve sessie met casuïstiek over lab uitslagen - Gabor Linthorst

Abstractpresentaties  

1.1 Afname van Cerebrovasculaire Accidenten door het gebruik van een protectiedevice? - Janny Poelman

1.2 Pain Application Project OLVG - Bram Thiel

 2.1 De biologisch afbreekbare ballon. Een nieuwe behandeling voor een niet operabele rotator cuff ruptuur? - Ilse Bouman

2.2 Duplexonderzoek in combinatie met een buikoverzichtsfoto in meerdere richtingen, een goed alternatief in de follow-up na endovasculaire reparatie van de abdominale aorta? - Chantal v/d Ven

 3.1 Welke behandeling bij diabetisch macula oedeem? Wat is het effect van behandeling met anti-VEGF in vergelijking met primaire of aanvullende lasercoagulatie op de visus bij patienten met diabetisch macula oedeem? - Maaike van der Meij

3.2 Voorspellers van hypocalciëmie na thyreoïdie - Stephanie Kwee

4.1 Advanced Maternal Age een risicofactor voor dysmaturiteit? - Lizette Videler-Sinke

Plenaire afsluiting

 Wat zijn nierfunctiestoornissen en de redenen waarom sommige medicijnen beter gestopt kunnen worden bij nierfunctiestoornissen - Gabor Linthorst