arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

donderdag 08 nov

08:30

Ontvangst

Opening

09:00

Opening

Rianne Rijsdijk, voorzitter werkgroep INVEST

09:10

Expeditie

Ronald Hulsebosch, huisarts, expeditiearts, oprichter van De Reisdokter

10:10

Ochtend pauze

10:40 - 11:25 || Parallelronde 1

10:40

1.1 Osteogenesis Imperfecta

Dagmar Mekking, Stichting Care4BrittleBones (C4BB)

Samenwerking om Osteogenesis Imperfecta te verbeteren
De spreker stelt de zeldzame botaandoening Osteogenesis Imperfecta (OI) voor. Zij geeft tevens inzicht in de missie van Stichting Care4BrittleBones die erop gericht is om de levenskwaliteit van mensen met OI te verbeteren door onderzoek. Een inspirerend en hoopgevend verhaal over positieve verandering door samenwerking van alle partijen.

Dagmar Mekking

Dagmar Mekking

Directeur – Bestuurder, Stichting Care4BrittleBones

10:40

1.2 Immunologie

Esther de Vries, coordinator data science, Jeroen Bosch Ziekenhuis, `s-Hertogenbosch, Immunology Researcher, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg, Professor, Tranzo, Tilburg University

de Vries

prof. dr. Esther de Vries

Bijzonder Hoogleraar & Coordinator Data Science, Tranzo / Tilburg University / Jeroen Bosch Ziekenhuis

10:40

1.3 Dyspepsie

Ad Masclee, hoofd afdeling maag-, darm- en leverziekten, maag,- darm- en leverarts, opleider, Maastricht UMC+

Aanpak van dyspepsie: dat kan beter !
Dyspepsie is een veel voorkomende klacht die op tal van oorzaken kan berusten. Is diagnostiek middels endoscopie wel zinvol ? Welke behandelingen zijn evidence based? De aanpak van dyspeptische klachten kan veel doelmatiger: hoe gaan we dat realiseren?

Masclee

Professor Ad Masclee

Hoogleraar Maag-darm-leverziekten, Maastricht UMC+

10:40

1.4 Sessie wetenschap: statistiek

Dr. Arna van Doorn, docent Masteropleiding Physician Assistant, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen & Anneke van Vught, associate lector taakherschikking, Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, verpleegkundige, bewegingswetenschapper, epidemioloog, HAN, Nijmegen

Basisbegrippen statistiek
In deze workshop wordt uw kennis over beschrijvende en toetsende statistiek opgefrist en verdiept. U krijgt handvatten om de getallen in artikelen beter te kunnen interpreteren en om te begrijpen welke toets bij welk onderzoeksdesign past.

van Doorn

Arna van Doorn

Docent Masteropleiding Physician Assistant, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

van Vught

Anneke van Vught

Associate Lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

10:40

1.5 De ins en outs van kalium

Raphael Duivenvoorden, nefroloog, AMC

11:25

Wisseltijd

11:35 - 12:20 || Parallelronde 2

11:35

2.1 CT / MRI

Maarten Smits, arts-assistent Radiologie, UMC Utrecht

Opereren zonder snijden – beeldgestuurde kankerbehandelingen
Kanker wordt steeds vaker behandeld middels beeldgestuurde interventies. Tijdens deze workshop bespreken we interventies zoals radiofrequente ablatie, microwave ablatie, irreversibele electroporese, chemo-embolisatie en radio-embolisatie. Het focus ligt op tumoren in de lever.

Maarten Smits

Dr. M. Smits

arts-assistent Radiologie, UMC Utrecht

11:35

2.2 Clavicula fracturen: alles wat je moet weten

Guus Haeseker, orthopedisch chirurg, Isala Meppel, Zwolle

Incidentie, conservatieve en operatieve behandelingen van clavicula fracturen. Botcellen. Directe/indirecte fractuurgenezing

Haeseker

Drs. Guus Haeseker

Orthopedisch chirurg-traumatoloog, Isala klinieken

11:35

2.3 Juridisch

Karen de Wolf, juridisch medewerker, Slachtofferhulp Nederland

PA en gezondheidsrecht
In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de positie van de PA binnen het  gezondheidsrecht. Onderwerpen als wet BIG, tuchtrecht en rechten en plichten worden behandeld.

Karen de Wolf

Gezondheidsrechtjurist, Radboudumc

11:35

2.4 Sessie wetenschap

12:20

Lunch pauze

13:20 - 14:05 || Parallelronde 3

13:20

3.1 Xthorax

Maarten Smits, arts-assistent Radiologie, UMC Utrecht

X-Thorax – Waar moet je als PA op letten?
De X-Thorax is het meest aangevraagde radiologische onderzoek. Tijdens deze workshop behandelen we de basis van het beoordelen van een thoraxfoto. Wat is belangrijk om te herkennen? Wat zijn de meest gemaakte fouten?

Maarten Smits

Dr. M. Smits

Arts-assistent Radiologie, UMC Utrecht

13:20

3.2 Klinische genetica

Annette Baas, klinisch geneticus, UMC Utrecht

Cardiogenetica – als je DNA niet klopt
Cardiogenetica is een deelgebied van het specialisme klinische genetica dat diagnoses stelt bij en adviezen geeft aan patiënten met een (mogelijk) erfelijke hartziekte en hun familieleden. Dit omvat met name erfelijk bepaalde hartspierziekten en hartritmestoornissen. Ik zal een algemene introductie geven in de (cardio)genetica en d.m.v. casuïstiek het belang van genetisch onderzoek illustreren.

Baas 5

Dr. Annette F. Baas

Klinisch geneticus UMC Utrecht

13:20

3.3 Menopauze

Bart van Aken, gynaecoloog, Vrouw & Klinieken, Lelystad

De menopauze een onbewaakte overweg
Alles rondom de overgang komt aan bod van ontstaan tot  klachten tot behandelingen. Met de nadruk op HRT (hormoon gebruik) en de risico’s van de overgang en de HRT.

van Aken

Bart van Aken

Gynaecoloog, menopauze specialist, Vrouwenklinieken, locatie lelystad

13:20

3.4 FBZ; onderhandelen

Robert Barendse, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden, FBZ

Workshop ‘Onderhandelen’
De FBZ (www.fbz.nl) onderhandelt dagelijks voor een brede groep zorgprofessionals over arbeidsvoorwaarden. Onderhandelen is echter niet alleen voorbehouden aan professionele onderhandelaars. Iedereen moet in het dagelijks leven onderhandelen. Maar hoe onderhandel je effectief? Tijdens deze workshop krijg je een inkijkje in de kunst van het onderhandelen. De workshop biedt je handvatten waar je nu, en straks, wat aan hebt.

robert-barendse

Robert Barendse

Onderhandelaar Arbeidsvoorwaarden, FBZ

13:20

3.5 Sessie wetenschap

BIG data

14:15

BIG data

Andre Dekker, persoonlijk hoogleraar radiotherapie, School for Oncology and Develop Biol, Fac. Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University

Big data, kunstmatige intelligentie, machine learning en data science zullen naar verwachting een grote impact hebben op de dagelijkse  onderzoek- en zorgpraktijk. In het seminar zullen innovatieve aanpakken worden besproken om (Big) data te verwerken, er nieuwe kennis uit te leren en deze kennis toe te passen voor betere zorg.

Dekker

Andre Dekker

Hoogleraar Clinical Data Science, Universiteit Maastricht

15:00

Middag pauze

15:30

Algemene Leden Bijeenkomst

16:45

Vakgroepoverleggen

Datum en tijd van het vakgroepoverleg volgt in overleg met de vakgroepvoorzitters. Via je vakgroep krijg je hierover nader bericht.

17:45

Borrel

19:00

Congresdiner & feest

00:30

Einde

vrijdag 09 nov

08:30

Ontvangst

Opening

09:00

Communicatie in de spreekkamer

Paul Brand, kinderarts-pulmonoloog,hoofd medisch opleidingsbeleid van de Isala Academie, Isala, Zwolle; hoogleraar klinisch onderwijs, Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijks Universiteit Groningen

Samen beslissen in de spreekkamer
In deze lezing bespreekt Paul Brand hoe hij, als ervaren kinderarts, tot het inzicht kwam dat zijn manier van consult voeren effectiever kon (terwijl hij dacht dat hij het al heel patiëntgericht deed). Effectiever, door zich meer te richten op echt samen met de patiënt te beslissen. Aan de hand van voorbeelden en onderzoeksgegevens laat hij zien wat Samen Beslissen kan opleveren: grotere tevredenheid, hogere therapietrouw, betere uitkomsten.

paul brand 1

Prof.dr. Paul L.P. Brand

Kinderarts, programmaleider Professioneel Functioneren Medische Staf Isala Zwolle en hoogleraar klinisch onderwijs UMCG

09:45

Eindeloos bewust

Pim van Lommel, onderzoeker, publicist en spreker over relatie tussen bewustzijn en hersenen, auteur 'Eindeloos bewustzijn'

Een nieuw concept over de continuïteit van ons bewustzijn, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar bijna-dood ervaringen.
In de voordracht wordt ingegaan op onze Nederlandse wetenschappelijke studie naar bijna-doodervaringen (BDE) bij 344 patiënten, die een hartstilstand hebben overleefd (Lancet 2001). Volgens deze studie is de heersende, materialistische visie op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt om het verschijnsel BDE te kunnen duiden. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen: het kan ook los van ons lichaam ervaren worden.

van Lommel

Pim van Lommel

Cardioloog n.p. (Voormalig werkzaam Rijnstate , Arnhem)

10:30

Ochtend pauze

11:00-11:45 || Parallelronde 4

11:00

4.1 IJzerinfusie bij hartfalen

Gilles van Delft, cardioloog, Ijsselland Ziekenhuis, Capelle aan de Ijssel

11:00

4.2 Inotropica

Tomas Symersky, cardioloog, Medisch Centrum Leeuwarden

11:00

4.3 Chronische pijn; verklaringsmodellen van chronische pijn en pijnrevalidatie

Nieke Rijnders, revalidatiearts, Revant

Wat als (chronische) pijn onvoldoende somatisch te verklaren is?
Somatisch onvoldoende te verklaren lichamelijke (pijn)klachten komen frequent voor.
Het behandelen van patiënten met dergelijke klachten wordt vaak als moeilijk ervaren.
Kennis over het biopsychosociale model en sensitisatie van het brein kan helpen dergelijke klachten te herkennen en te begrijpen.

fotoljmrijnders

L.J.M. Rijnders

Revalidatiearts, Revant Revalidatiecentrum, Breda

11:00

4.4 Neurologie; het neurologisch onderzoek

Sonja de Jong, neuroloog, St Jansdal

Van A naar Beter: de routekaart van het neurologisch onderzoek naar het brein
In deze sessie zullen de aanwezigen meegenomen worden op de routekaart van het zenuwstelsel. Naar welke locatie wijst een afwijking bij het neurologisch onderzoek? Met hands-on handvatten probeert Sonja de Jong de aanwezigen zich meester te maken van het neurologisch onderzoek.

foto sw de jong

Sonja de Jong

Neuroloog, St Jansdal

11:00

4.5 Sessie Wetenschap

11:55-12:40 || Parallelronde 5

11:55

5.1 Sessie Tweede Kamerleden

11:55

5.2 Oudere patient tijdens ziekenhuisopname + delier

Klaas Borst, internist, internist vasculaire geneeskunde en internist-ouderengeneeskunde i.o., Isala Zwolle

De oudere patient in de kliniek. Een praktische benadering.
Met steeds verdergaande specialisatie raakt overzicht soms verloren. Met name bij oudere patienten kan dit een probleem zijn. Tijdig in kaart brengen van alle problemen kan vertraging van diagnostiek, behandeling en ontslag voorkomen. Een kort overzicht wordt gegeven hoe dit aan te pakken en ook wordt ingegaan op het delier.

Borst

drs. N.J.P. Borst

Internist ouderengeneeskunde, Isala Zwolle

11:55

5.3 Chronische pijn: Hoe doen we dat in de praktijk

Sebastiaan Beeker, revalidatiearts, Klimmendaal revalidatiespecialisten en Sander Wehrmeijer, Physician Assistant, Klimmendaal

Pijnrevalidatie in de praktijk
In deze presentatie zal worden ingegaan worden op de praktische aspecten van de pijnrevalidatie zoals dit in Arnhem gebeurt.
Indicatie, analyse en behandeling worden besproken. Gebruik van de van de CSI, het gevolgenmodel en vandaaruit vormgeving van het behandelplan. Het belang van een grondige psychologische analyse (PTSS is niet zelden meebepalend) en interdisciplinaire behandeling op maat. Mogelijkheden van poliklinisch en klinische revalidatie.

Beeker

Sebastiaan Beeker

Revalidatiearts, Revalidatiecentrum Klimmendaal

Wehrmeijer

Sander Wehrmeijer

Physician Assistant, Revalidatiecentrum Klimmendaal

11:55

5.4 Corticosteroiden bij artrose

Desirée Dorleijn, Orthopedisch Chirurg i.o., Isala Zwolle

In Nederland hebben naar schatting 342.00 mannen en 626.000 vrouwen last van knieartrose of heupartrose. Een prothese wordt pas geplaatst bij ernstige artrose. Wat als orale pijnstilling onvoldoende helpt? Kan een corticosteroïdinjectie de pijn verminderen? En wat zijn de bijwerkingen en nadelen van een corticosteroïdinjectie?

Dorleijn

Dr. D.M.J. Dorleijn

Orthopedisch chirurg in opleiding, Isala, Zwolle

11:55

5.5 Sessie wetenschap

12:40

Lunchpauze

13:30 - 14:15 || Parallelronde 6

13:30

6.1 Aortachirurgie

Goris Bol Raap, cardiothoracaal chirurg, Medisch Centrum Leeuwarden

Aortachirurgie is een veelomvattend begrip. Tijdens de presentatie ligt de focus op de thoracale aorta pathologie. Niet alleen de electieve aorta chirurgie komt aan bod, maar er is ook zeker ruimte voor de spoed chirurgie in deze tak van sport. Om kwaliteitsredenen is samenwerking ook in de aortachirurgie van belang. Samenwerking binnen de keten van de hartchirurgie, maar ook buiten deze keten. Het belang van deze samenwerking zal ook een podium krijgen.

John Bol Raap-2640

Dr. G. Bol Raap

Cardio-thoracaal chirurg, voorzitter vakgroep cardiothoracale chirurgie, Medisch Centrum Leeuwarden

13:30

6.2 Levercirrose en comorbiditeit

Eric Tjwa, leverarts, Radboudumc, Nijmegen

13:30

6.3 Kindermishandeling

Maaike Brunekreef, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld & kindermishandeling, Isala, Zwolle

Niets is wat het lijkt

  • Hoe signaleer je kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling?
  • Hoe maak je dit bespreekbaar?
  • Hoe werkt de verbeterde meldcode met daarin het afwegingskader? (verplicht vanaf 01-01-2019)
  • Wat zijn jouw verantwoordelijkheden als beroepsprofessional?
  • Wat zijn de juridische kaders?

In deze interactieve workshop krijg je een kijkje ‘achter de voordeur’ en ontvang je bruikbare tips en tricks voor je eigen beroepspraktijk.

Maaike Brunekreef heeft jarenlange ervaring als hulpverlener, trainer, adviseur en spreker. Haar missie is om professionals te inspireren te leren zien én te leren durven  bij het omgaan met signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld maar ook ouderenmishandeling. Ze legt op een creatieve manier de verbinding tussen beleid en praktijk ten aanzien van deze kwetsbare thema’s.

Maaike maakte in 2015 de bijzondere film ‘Kindermishandeling, durf er naar te vragen’: https://www.youtube.com/watch?v=UdYC2KuAodY

 

Fiona Lijffijt is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Zij biedt juridische ondersteuning aan professionals bij het toepassen van de meldcode. Naast haar werk is zij redactielid bij het tijdschrift Zorg en Recht in Praktijk, lid-jurist bij Stichting Bebo en doceert zij het gezondheidsrecht aan huisartsen in opleiding

Brunekleef

Maaike Brunekreef

Coördinator huiselijk geweld en kindermishandeling, Isala

Mr. Fiona Lijffijt

Ziekenhuisjurist, Isala

13:30

6.4 Workshop social media

Timo de Raad, Physician Assistant, Master student Health Professions Education, Peer supporter, PICU, UMC Utrecht

Social Media heeft een prominente rol in ons privé leven. Dagelijks besteed de gemiddelde Nederlander rond de twee uur aan Social Media. Wil jij weten hoe je social media als zorgprofessional kan gebruiken voor je eigen ontwikkeling, het zoeken van een nieuwe baan en/of bijhouden van wetenschappelijk onderzoek? Kom dan naar de social media workshop op PA invest.

de Raad

Timo de Raad

Physician Assistant, Onderwijskundige, UMC Utrecht

13:30

6.5 Sessie wetenschap

14:25

Presentatie genomineerden || Uitreiking NAPA award

15:00

Het belang van taakherschikking om patiënten de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden

Minister Bruins, minister medische zorg & sport

15:45

Afsluiting

16:00

Vakgroepoverleggen

Datum en tijd van het vakgroepoverleg volgt in overleg met de vakgroepvoorzitters. Via je vakgroep krijg je hierover nader bericht.

17:00

Einde